رسالت خانه قلب
با توجه به موج گسترده بیماریهای قلبی و عروقی، انجمن خانه قلب تبریز كه یك تشكل غیر دولتی برخاسته از مردم است بر اساس وظیفه انسانی و اخلاقی خود، دین سنگینی را احساس كرده و پس از طی مراحل قانونی و پروانه تاسیس بشماره 006/1972/م مورخ 84/7/19 مجوز فعالیت دریافت و پس از ثبت به شماره 1067 و شناسه ملی 10200351280 در اداره ثبت شركت ها و با گردهمائی اساتید گروه پزشكی، گروهی از خیرین شهر و بخصوص افرادیكه سلامت فردی را لازمه سلامت جامعه می دانند، تشكیل شده و همگی بر این باورند كه ارتقاء سلامت مردم، جز با شناخت تركیب بیماریها، عوامل خطر ایجاد كننده آنها، علل مرگ و میر و برنامهریزی در جهت پیشگیری از وقوع آنها میسر نمی گردد. لذا پرداختن به این مهم از ضروری ترین و اصلی ترین رسالت و هدف این انجمن بوده و امیدوار است با برنامه‏ریزی دقیق علمی بتوان از یك طرف با آموزش روش‏های پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و عروقی جلوگیری كرده و از طرف دیگر با استفاده از روش ها و دستورات نوین علمی زندگی جدید و سالمی را بر پایه اصول صحیح بنا گذاشته و گامی را در راستای درمان و التیام بیماران قلبی برداشت. ما ایمان داریم كه با دستان توانمند همه دوستداران سلامت، تحقق جامعه عاری از بیماری دور از دسترس نخواهد بود.

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب