آدرس : تبريز ، خيابان آبرساني ، نرسيده به بيمارستان شمس، روبروي سازمان نظام مهندسي، مجتمع پزشكي ياس ، طبقه دوم، واحد اول
تلفن : 04136565790


ارسال نظرات شما به خانه قلب تبریز

 
 

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب