موسسین


دكتر رضايت پرويزي
فوق تخصص جراحي قلب

دكتر امير بهرامي
فوق تخصص غدد

دكتر جهانبخش صمديخواه
متخصص قلب و عروق

دكترعليرضااستادرحيمي
متخصص تغذيه

مهندس مجيد مشاركش
مدیریت اجرایی

دكتر سيدكاظم شكوري
متخصص توانبخشي
عضو هيات مديره

مهندس قاسم قويدل
بازرگان و خير بزرگوار
 رئيس هيات مديره

دكتر محمود صاريخان
دكتري مديريت و اقتصاد
خزانه دار

تورج ابراهيميان
بازرس اصلي
دکتری مدیریت DBA

مصطفی قصاب عبدالهی


آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب