موسسین


دكتر رضايت پرويزي
فوق تخصص جراحي قلب

دكتر امير بهرامي
فوق تخصص غدد

دكتر جهانبخش صمديخواه
متخصص قلب و عروق

دكترعليرضااستادرحيمي
متخصص تغذيه

مهندس مجيد مشاركش
مدیریت اجرایی

دكتر سيدكاظم شكوري
متخصص توانبخشي
عضو هيات مديره

مهندس قاسم قويدل
بازرگان و خير بزرگوار
 رئيس هيات مديره

دكتر محمود صاريخان
دكتري مديريت و اقتصاد
خزانه دار

دكتر حسن جوادزادگان
متخصص قلب و عروق

تورج ابراهيميان
بازرس اصلي
دکتری مدیریت DBA

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب