عضویت

کد عضویت انجمن :
نام :
 
نام خانوادگی :
 
کد ملی :
 
تاریخ تولد :
جنسیت :
وضعیت تاهل :
قد :
وزن :
شغل :
سواد :
تحصیلات :
موبایل :
 
تلفن :
ایمیل :
 
آدرس :
نوع همکاری :
نوع بیماری :
نوع عضویت :
میزان کمک :
میزان کمک :
سابقه فشار خون :
سابقه چربی خون :
سابقه بیماری قلبی :
سابقه بیماری دیابت :
سابقه بیماری عروقی :
کنترل فشار خون :
فشار خون سیستولیک :
فشار خون دیستولیک :
کنترل قند خون :
قند خون :
کنترل چربی خون :
چربی خون :
سیگاری :
سن شروع مصرف سیگار :
تعداد مصرف سیگار در روز :
سیگاری در خانواده :
ورزش :
نوع ورزش :
میزان ورزش در هفته :
روغن :
توضیحات :

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب