گالری تصاویر
اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب
همایش بمناسبت روز جهانی دیابت
همایش روز جهانی قلب
همایش بمناسبت هفته سلامت
مراسم تقدیر از خیرین سلامت
مراسم تقدیر از خیرین سلامت
جلسه با اعضای محترم اتاق بازرگانی
جلسه کارگروه سلامت استان
همایش روز جهانی قلب

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب