چه كسانی از توانبخشی قلب سود می برند

در سال‌ هاي گذشته، بسياري از افراد مبتلا به بيماري قلبي، مجبور بودند دور از اجتماع و به طور منزوي به ادامه زندگي بپردازند(به علت ناتواني در برگشت به شغل و فعاليت ‌هاي فيزيكي فردي – اجتماعي) بعد كم‌كم توانبخشي قلبي فقط براي آن دسته از افرادي كه دچار سكته قلبي مي‌ شدند و يا تحت جراحي قلب قرار مي‌ گرفتند و تمايل داشتند كه مجددا به زندگي و شغل خود برگردند، توصيه مي ‌شد. تصور پزشكان بر اين بود انجام بازتواني قلبي مي ‌تواند براي بقيه بيماران همراه با ريسك و مخاطرات زياد باشد و يا اصلا شايد ساير بيماران سود زيادي از اين برنامه ‌ها نبرند.در سال‌ هاي گذشته، بسياري از افراد مبتلا به بيماري قلبي، مجبور بودند دور از اجتماع و به طور منزوي به ادامه زندگي بپردازند(به علت ناتواني در برگشت به شغل و فعاليت ‌هاي فيزيكي فردي – اجتماعي) بعد كم‌كم توانبخشي قلبي فقط براي آن دسته از افرادي كه دچار سكته قلبي مي‌ شدند و يا تحت جراحي قلب قرار مي‌ گرفتند و تمايل داشتند كه مجددا به زندگي و شغل خود برگردند، توصيه مي ‌شد. تصور پزشكان بر اين بود انجام بازتواني قلبي مي ‌تواند براي بقيه بيماران همراه با ريسك و مخاطرات زياد باشد و يا اصلا شايد ساير بيماران سود زيادي از اين برنامه ‌ها نبرند. اما امروزه با پيشرفت برنامه ‌ها و پايش و كنترل دقيق شرايط بيماران، توانبخشي قلبي به اكثر بيماران قلبي(با انواع مختلف بيماري ‌هاي قلبي و نه فقط سكته‌ قلبي) و براي تمام سنين به عنوان يك روش جديد و اميدبخش، توصيه مي شود. در واقع تقريبا تمام افرادي كه مبتلا به بيماري‌ هاي زير مي‌ توانند از توان ‌بخشي قلبي بگيرند: ‌سكته‌ هاي قلبي – بيماري ‌هاي عروق كرونري – نارسايي ‌هاي احتقاني قلبي – بيماري‌ هاي عروق محيطي- آسيب بافت عضلاني قلبي (كارديو ميوپاتي) – بيماري ‌هاي مادرزادي قلبي – بيماراني كه براي آن ها پيوند عروق كرونر و يا ترميم عروق كرونر انجام شده است – بيماراني كه تحت تعويض دريچه‌ هاي قلبي قرار گرفته‌اند.

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب