عوارض بالقوه فشارخون‌ بالا

تصلب‌شرایین (آترواسکلروز)، سکته مغزی و حمله قلبي، آنوریسم آئورت، بزرگی قلب، آسیب کلیه، آسیب چشم این عوارض بالقوه فشارخون‌ هشدار‌دهنده می‌باشند. باید به خاطر داشت که می‌توان فشارخون‌بالا را با درمان مناسب به شکل قابل توجهی کاهش داد. با درمان موفق فشارخون‌بالا، کاهش چشم‌گیر میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و سکته‌های مغزی امكان ‌پذير می‌باشد.1) تصلب‌شرایین يا آترواسکلروز:

2) سکته مغزی و حمله قلبي:

3) آنوریسم آئورت:

4) بزرگی قلب:

5) آسیب کلیه:

6) آسیب چشم:

این عوارض بالقوه فشارخون‌ هشدار‌دهنده می‌باشند. باید به خاطر داشت که می‌توان فشارخون‌بالا را با درمان مناسب به شکل قابل توجهی کاهش داد. با درمان موفق فشارخون‌بالا، کاهش چشم‌گیر میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و سکته‌های مغزی امكان ‌پذير می‌باشد، بویژه می‌توان:

• میزان بروز سکته مغزی را 35 تا 50 درصد کاهش داد.

• میزان بروز حمله قلبی را 20 تا 25 درصد کاهش داد.

• میزان بروز نارسایی قلبی را بیش از 50 درصد کاهش داد.
در افراد مبتلا به دیابت، فشارخون‌بالا ممکن است منجر به خونریزی مویرگها در چشم شود. این حالت که "رتینوپاتی" ناميده می‌شود در نهایت ممکن است سبب کوری شود. کلیه، مواد زاید خون را فیلتر نموده و دفع می‌کند. اگر رگهای کلیه ضخیم‌شده و آسیب ببينند، ممکن است کلیه بتدریج نارسا شود و منجر به تجمع مواد زايد در خون شود. درمان نارسایی کلیه نیازمند دیالیز می‌باشد که یک روش مکانیکی برای فیلتر کردن خون است. افزایش فشارخون سبب می‌شود که قلب سخت‌تر کارکند. با گذشت زمان، عضلات قلب ضخیم‌تر و سفت‌تر شده و ممکن است بزرگ و ضعیف گردند. با تضعیف این عضلات، قلب خون را با کارآیی کمتری پمپ نموده و شما احساس ضعف و خستگی مي كنيد. ممکن است خون به ریه‌ها پس زده شود و در بافت ریوی تجمع کند. فشارخون‌بالا می‌تواند یک قسمت ضعیف شده دیواره سرخرگ آئورت را گشاد و متسع نماید. این حالت آنوريسم آئورت نامیده می‌شود که در صورت عدم درمان ممکن است کشنده باشد. اگر یک لخته خون تشکیل شود و در یک سرخرگ تنگ شده خون‌رسانی‌کننده مغز گیرکند و آن را مسدود نماید، منجر به سکته مغزي می‌شود. اگر این سرخرگ که با لخته خون دچار انسداد شده است، خون‌رسانی قلب را برعهده داشته باشد، حمله قلبی ایجاد می‌شود. ممکن است فشارخون‌بالا با پاره نمودن رگ‌های خونرسان مغز، سبب بروز سکته مغزي خونريزي كننده نيز شود. فشارخون‌بالای کنترل نشده، منجر به ضخیم‌شدن و کاهش خاصیت ارتجاعی دیواره سرخرگ‌ها می‌شود. رسوبات چربی با احتمال بیشتری بر روی این دیواره هاي سفت می‌نشینند و مجراي درون سرخرگ را باریک‌تر می‌کنند.

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب