بازتواني قلبي و تسريع بهبودي

برنامه بازتوانی قلبی در بیمارستان و یا درسطح جامعه صورت میگیرد . بازتوانی در بیمارانی به کار می رود که پس از مشکلات قلبی یا اعمال جراحی در حال بهبود می باشند. یکی از بهترین کارهایی که شما برای خودتان می توانیدانجام دهید، شرکت در برنامه های بازتوانی است . در برنامه بازتوانی تمام چیزهایی که ضروری است تا شما بدست آورید و سالم بمانید همگی در یکجا جمع شده اند و پرسنل پزشکی در تمامی اوقات در دسترس شما می باشند. بازتوانی، جهت تسریع بهبودی و کاهش احتمال مشکلات قلبی بعدی در شما خیلی موثر می باشدبرنامه بازتوانی قلبی در بیمارستان و یا درسطح جامعه صورت میگیرد . بازتوانی در بیمارانی به کار می رود که پس از مشکلات قلبی یا اعمال جراحی در حال بهبود می باشند. یکی از بهترین کارهایی که شما برای خودتان می توانیدانجام دهید، شرکت در برنامه های بازتوانی است . در برنامه بازتوانی تمام چیزهایی که ضروری است تا شما بدست آورید و سالم بمانید همگی در یکجا جمع شده اند و پرسنل پزشکی در تمامی اوقات در دسترس شما می باشند. بازتوانی، جهت تسریع بهبودی و کاهش احتمال مشکلات قلبی بعدی در شما خیلی موثر می باشد.
 
در برنامه بازتوانی چه کارهایی انجام می شود ؟
- برنامه های بازتوانی به شما جهت تغییر عادات زندگی کمک می کنند . این برنامه ها اغلب در بیمارستان با کمک پزشک ، پرستار یا سایر مشاورین سلامتی شما صورت می گیرند .
- احساس بسیاری از افراد این است که پس از ترخیص از بیمارستان برنامه های بازتوانی بسیار کمک کننده می باشند . این برنامه هابه فرداجازه می دهندکه به یک گروه ورزشی ملحق شده وجهت ایجادتغییرات درشیوه زندگی ازکمکهای خاصی بهره مند شوند.
 
در طول بازتوانی :
- با استفاده از یک تسمه نقاله(ترد میل) ،‌دوچرخه ، ماشین چمن زنی و یا حتی پیاده روی فعالیت می کنید .
- ازلحاظ تغییرات علایم توسط پرستاریایک متخصص پیشگیری و بازتوانی کنترل میشوید.
- به آهستگی فعالیت بدنی را آغاز می کنید و متعاقب آن یک برنامه فعالیت جسمانی ایمن را انجام می دهید که به تدریج کمک می کنند تا قوی تر شوید .
- به تدریج شدت فعالیت خود را افزایش می دهید، که اجازه می دهدتا شما به مدت طولانی تر و شدیدتری فعالیت داشته باشید.
- احتمالا تمرینات ورزشی را در صورت صلاحدید پزشک آغاز میکنید .
- ضربان قلب ، فشار خون و نوار قلب شما کنترل می شود .
- پس از اتمام برنامه ، شما نسبت به همیشه احساس بهتری داشته و برخی از این تغییرات را جزئی از زندگی روزانه خود قرار خواهید داد .

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب