علت بیماری قلبی در افراد دیابتی چیست؟

شایع ترین علت بروز بیماری قلبی در یک فرد دیابتی ، سخت شدن شریان های کرونر و یا آترواسکلروزیس می باشد، که این امر ناشی از تجمع کلسترول در رگ هایی که مسوول رساندن غذا و اکسیژن به قلب هستند (شریان های کرونر)، می باشد. نتایج بدست آمده از پژوهشهای انجام شده حاکی از آنست که در دیابتی های نوع 2 شروع تجمع کلسترول در دیواره رگها، اغلب قبل از افزایش قند خون می باشد. به عبارتی دیگر معمولا حتی قبل از تشخیص بیماری دیابت نوع2 ،زمینه های بیماری قلبی پایه گذاری می شود.شایع ترین علت بروز بیماری قلبی در یک فرد دیابتی ، سخت شدن شریان های کرونر و یا آترواسکلروزیس می باشد، که این امر ناشی از تجمع کلسترول در رگ هایی که مسوول رساندن غذا و اکسیژن به قلب هستند (شریان های کرونر)، می باشد. نتایج بدست آمده از پژوهشهای انجام شده حاکی از آنست که در دیابتی های نوع 2 شروع تجمع کلسترول در دیواره رگها،  اغلب قبل از افزایش قند خون می باشد. به عبارتی دیگر معمولا حتی قبل از تشخیص بیماری دیابت نوع2 ،زمینه های بیماری قلبی پایه گذاری می شود. وقتی پلا ک های کلسترول شکسته و از هم گسیخته گردند، این امر می تواند منجر به ایجاد لخته خون در رگ و مسدود کردن جریان خون در رگهای خونرسان قلب گردد که در نهایت منجر به یک حمله قلبی خواهد شد.
مشابه پروسه مذکور می تواند در دیگر شریان های بدن نیز اتفاق بیفتد که می تواند منجر به کاهش خونرسانی به مغز و سکته مغزی گشته و یا منجر به کاهش خون رسانی به پاها، دست ها، بازوها گردد که سبب بیماری های عروق محیطی می گردند.
بر همین اساس نه تنها در افراد دیابتی خطر حمله قلبی و انفارکتوس قلبی بالا می باشد، بلکه همچنین خطر ابتلا به نارسایی قلبی نیز در آنان بالا می باشد . نارسایی قلبی یک وضعیت بالینی جدی است که در آن قلب نمی تواند خون را به میزان کافی و مورد نیاز برای فعالیتهای بدن پمپاژ کند. این وضعیت در نهایت منجر به تجمع مایع در ریه ها می گردد که موجب تنگی نفس می گردد و یا ممکن است مایع در بخش های دیگر بدن (به ویژه پاها) تجمع یابد و ایجاد تورم و یا ادم در اندام تحتانی نماید.

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب