فشار خون بالا در زنان خطرناک تر از مردان است

محققان با اعلام اين که فشار خون بالا در زنان خطرناک تر از مردان است مي گويند: پزشکان بايد فشار خون را در زنان زودتر و با جديت بيشتري از مردان درمان کنند. دکتر ˈکارلوس فراريوˈ پرفسور جراحي در مرکز پزشکي ونستون سالم و همکارانس با انجام مطالعه اي تفاوت هاي قابل ملاحظه اي را در مکانيزم هاي ايجاد کننده فشار خون بالا در زنان نسبت به مردان کشف کردند. فراريو در بيانيه اي اعلام کرد: جامعه پزشکي تصور مي کند که فشار خون بالا در هر زن و مرد مشابه است و درمان آن نيز بر اين فرض استوار است. اين در حالي است که اين مطالعه نشان مي دهد که تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در مکانيزم ايجاد کننده فشار خون بالا در زنان نسبت به مردان وجود دارد.محققان با اعلام اين که فشار خون بالا در زنان خطرناک تر از مردان است مي گويند: پزشکان بايد فشار خون را در زنان زودتر و با جديت بيشتري از مردان درمان کنند. دکتر ˈکارلوس فراريوˈ پرفسور جراحي در مرکز پزشکي ونستون سالم و همکارانس با انجام مطالعه اي تفاوت هاي قابل ملاحظه اي را در مکانيزم هاي ايجاد کننده فشار خون بالا در زنان نسبت به مردان کشف کردند. فراريو در بيانيه اي اعلام کرد: جامعه پزشکي تصور مي کند که فشار خون بالا در هر زن و مرد مشابه است و درمان آن نيز بر اين فرض استوار است. اين در حالي است که اين مطالعه نشان مي دهد که تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در مکانيزم ايجاد کننده فشار خون بالا در زنان نسبت به مردان وجود دارد. در اين مطالعه محققان 100 مرد و زن 53 ساله و مسن تر مبتلا به فشار خون بالا که به هيچ بيماري عمده ديگري مبتلا نبودند مورد بررسي قرار گرفتند. محققان با استفاده از يک سري آزمايش هاي خاص چرخش خون اين افراد را اندازه گرفتند.
اين مطالعه که در مجله Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease منتشر شده است نشان داد که زناني که فشار خون بالا داشتند نسبت به مرداني که به همان اندازه فشار خون بالا داشتند، 30 تا 40 درصد بيشتر بيماري هاي قلبي عروقي مبتلا مي شوند. همچنين در اين مطالعه، در سيستم قلبي عروقي زنان از جمله انواع و سطوح هورمون هايي که در تنظيم فشار خون دست دارد تفاوت هاي قابل ملاحظه فيزيولو‍ژيکي مشاهده شد که در شدت و تکرار ابتلا بيماري قلبي دخيل هستند
.

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب