شعار روز جهانی قلب : هم پیمان برای سلامت قلب

اتحاديه جهانی قلب از سال 2005 هر ساله، روز آخر ماه سپتامبر را بعنوان روز جهاني قلب برای افزايش آگاهي جهانیان در خصوص بیماری های قلبی عروقی معین كرده است. این روز یک نقش مهمی در حساس سازی و اطلاع رسانی در خصوص سلامت قلب و عروق ایفا کرده و فرصت جهانی مهمی فراهم نموده تا بتوان از آن در طول سال، برای افزایش آگاهی و تشویق افراد، اعضای خانواده، جوامع، سیاستگذاران و تصمیم گیران استفاده کرد. يكی از مهمترين و مطمئن ترين راه های نیل به اهداف پيشگيری وكنترل بيماري قلبی عروقی، آموزش همگانی و برگزاری پویش های عمومی استاین روز در واقع بمنزله شروع برنامه و فعالیت هایی است که باید در طول سال ادامه یابد. به همین منظور مقرر است فعاليت هاي ملي مانند سخنراني ها، گفتگوها و معاینات بهداشتی و غربالگري های سلامتي از جمله وزن، قند، کلسترول و فشارخون، فعاليت های ورزشي سازماندهی شده، برگزاري گفتگوهای عمومي در مورد بيماري قلبی عروقی، داستان ها و تجربيات واقعي از افراد مبتلا به بيماری قلبی عروقی و نحوه درمان و كنترل آن، برگزاري فوروم هاي ( گردهمایی های عمومی و مناظره، بحث و گفتگو....) علمي، نمايشگاه، برگزاری مراسم و وقايع ورزشی در سراسر دنيا توسط اعضاء و شركای اتحاديه در همين زمينه و بر اساس موضوعات تعيين شده در هر سال، در قالب "بسيج های اطلاع رسانی و آموزشي"، سازماندهي شوند. برای كشور و استان ما نيز كه بيماري هاي قلبی يكي از مشكلات و چالش هاي مهم سلامت به شمار مي رود، اين روز مغتنم است تا برنامه ها و فعالیت های خود را براي مقابله با اين بيماری ها و در جهت افزایش آگاهی عمومی برنامه ریزی كنيم و اين روز را گرامي بداريم. شعار روز جهانی قلب امسال، «هم پیمان برای سلامت قلب» تعیین شده است و پیام آن:  یک قول ساده…… برای سلامت قلب من، قلب تو و قلب همه ما  عنوان شده است. هدف این است که افراد بدانند چگونه می توانند با انتخاب شیوه زندگی سالم و چند تغییر ساده سلامت قلب خود را حفظ کنند. قلب مرکز سلامتی هر فرد است. فقط چند اقدام ساده مانند تغذیه سالم تر ، عدم مصرف الکل، فعالیت بدنی بیشتر و ترک استعمال دخانیات می تواند سلامت قلب و رفاه کلی را بهبود بخشد. مقرر است برنامه هايي در این روز و در طول سال براي توانمند سازی جامعه در جهت اصلاح شيوه هاي زندگي كه ريشه در رفتارهای خطرساز مردم دارد، با هدف بهبود پيشگيری و کنترل بيماری قلبي عروقي تهيه، اجراء گردد

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب