با شناخت عوامل خطر بیماریهای قلبی به زندگی خود قدرت ببخشیم

صنعتی شدن و بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته، زندگی امروز بشر را دچار دگرگونی های قابل توجه نموده است. بهره گیری از علوم مختلف و متنوع به منظور ایجاد رفاه بیشتر براي بشر، چهره زندگی انسان را تغییر داده است، اما این تغییرات علیرغم چهره مثبت و آثار شگرفی که در بهبود زندگی بشر به دنبال داشته عوارض و عواقب قابل توجهی را نیز برای انسان به ارمغان آورده است. یکی از پیامدهای نامناسب این دگرگونی، تغيير الگوی بیماری ها و مرگ و میر است. امروزه بیماری هایی که رابطه اجتناب ناپذیر و اثبات شده ای با شیوه زندگی و صنعتی شدن دارند گوی سبقت را از بیماری های عفونی و غیرواگیر ربوده اند بطوريكه بیماری هایی چون حوادث قلبی و عروقی، سرطان ها، دیابت، فشار خون و ... از معضلات زندگی امروزه انسان به حساب می آید.صنعتی شدن و بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته، زندگی امروز بشر را دچار دگرگونی های قابل توجه نموده است. بهره گیری از علوم مختلف و متنوع به منظور ایجاد رفاه بیشتر براي بشر، چهره زندگی انسان را تغییر داده است، اما این تغییرات علیرغم چهره مثبت و آثار شگرفی که در بهبود زندگی بشر به دنبال داشته عوارض و عواقب قابل توجهی را نیز برای انسان به ارمغان آورده است.

یکی از پیامدهای نامناسب این دگرگونی، تغيير الگوی بیماری ها و مرگ و میر است. امروزه بیماری هایی که رابطه اجتناب ناپذیر و اثبات شده ای با شیوه زندگی و صنعتی شدن دارند گوی سبقت را از بیماری های عفونی و غیرواگیر ربوده اند بطوريكه بیماری هایی چون حوادث قلبی و عروقی، سرطان ها، دیابت، فشار خون و ... از معضلات زندگی امروزه انسان به حساب می آید.

بیماری های قلبی عروقی که یکی از علل مهم مرگ و میر به حساب آمده و علاوه بر ایجاد درصد بالای مرگ و میر و کاهش سال های عمر، عوارض قابل توجهی را نیز به جا می گذارد، با تغییر شیوه زندگی، رايج شدن عادات نامناسب و عوامل خطری مثل دیابت، چاقی، فشار خون، مصرف دخانیات، تغذیه نامناسب، اختلالات چربی خون و کم تحرکی رابطه مستقیم دارد.

بررسی ها و تحقیقات گسترده نشان داده است که بکارگیری اقدامات موثر پیشگیرانه یا کنترل عوامل خطر، تاثیر قابل توجهی در پيشگيري از ابتلا به بیماری های عروق قلبی، مغزی و دیگر ارگانها خواهد داشت. از آنجا که این بیماری ها در کشور ما نیز به عنوان یک مشکل بهداشتی مطرح بوده و متاسفانه علاوه بر افزایش روزافزون، سن ابتلا و بروز آن هم در حال کاهش است، شناخت عوامل خطر و انجام اقدامات موثر براي پیشگیری از ابتلا به اين عوامل و کنترل آن ها ضروري بوده و نيازمند توجه جدي مي باشد.

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب