روز جهانی قلب با شعار قلب سالم اولویتی برای همه کس و همه جا

بيماري قلبي عروقي اولين علت مرگ د دنيا است. در حال حاضر 17/3 ميليون مرگ در سال رخ مي دهد كه انتظار مي رود تا سال 2030 به 23 ميليون نفر برسد. اما اغلب اين مرگ ها با پرداختن به و كنترل عوامل خطري مانند مصرف دخانيات، رژيم غذايي ناسالم و كم تحركي قابل پيشگيري هستند. امسال روز جهاني قلب به اين موضوع تخصيص داده شده است كه چقدر محيط اطراف مي تواند بر عوامل خطر و افزايش آن تاثير بگذارد؟آيا ميدانيد محيط شما چقدر دوستدار سلامت قلب است؟

بيماري قلبي عروقي اولين علت مرگ د دنيا است. در حال حاضر 17/3 ميليون مرگ در سال رخ مي دهد كه انتظار مي رود تا سال 2030 به 23 ميليون نفر برسد.

اما اغلب اين مرگ ها با پرداختن به و كنترل عوامل خطري مانند مصرف دخانيات، رژيم غذايي ناسالم و كم تحركي قابل پيشگيري هستند.

امسال روز جهاني قلب به اين موضوع تخصيص داده شده است كه چقدر محيط اطراف مي تواند بر عوامل خطر و افزايش آن تاثير بگذارد؟

بيشتر اوقات افراد به علت انتخاب هايي كه براي بيماري قلبي عروقي خود انجام مي دهند، از طرف جامعه سرزنش مي شوند. در حالي كه محيط هايي كه در آن زندگي ، كار و بازي و تفريح مي كنيم، اثرات زيادي بر توانايي ما براي انتخاب هاي درست براي سلامت قلب ما دارند.

هر فردي اين حق را دارد كه بتواند براي سلامت قلب خود ، انتخاب هاي دوستدار قلب سالم را در هر جايي كه زندگي، كار و بازي مي كند، داشته باشد. ببينيد چگونه مي توانيد اقداماتي را در شرايط زير انجام دهيد:

-در خانه

-در جامعه

-در كشور

 

خانه هاي دوستدار سلامت قلب

در روز جهاني قلب ،يك تمركزي در خانه خود داشته باشيد و ببينيد چه تغييراتي را مي توانيد براي تبديل آن به محيط دوستدار قلب سالم انجام دهيد. حتي يك تغيير كوچك مي تواند به كاهش عوامل خطر خود و افراد خانواده شما كمك كند.

در خانه خود مواد غذايي سالم و متنوع فراهم كنيد

- غذاهايي بسته بندي شده كه اغلب حاوي شكر ، چربي و نمك فراوان هستند، را محدود كنيد.

-ميوه وسبزي را در غذاهاي خود بگنجانيد و مواد غذايي شيرين را با مواد غذايي مثل انبه يا ساير ميوه ها جايگزين كنيد.

-غذاهاي محل كار يا مدرسه را در خانه بطور سالم تهيه كنيد.

 مصرف دخانيات در خانه را ممنوع كنيد

-ترك مصرف دخانيات در خانه نه تنها سلامتي شما بلكه سلامتي كودكان را نيز بهبود مي بخشد.

- با ترك مصرف دخانيات يك راه مهم است كه هم چنين مي توانيد يك مدل مثبت براي فرزندان خود باشيد.

فعال باشيد

-تماشاي تلويزيون در خانه  را محدود كنيد.

-فعاليت هايي را در بيرون از منزل ترتيب دهيد، مانند دوچرخه سواري، كوه پيمايي يا بازي هاي ساده در حياط

بيماري قلبي عروقي خود را بشناسيد

-به يك كارمند بهداشتي كه بتواند فشارخون، كلسترول و قند خون، وزن و نمايه توده بدني شما را اندازه گيري كند و در خصوص پيشگيري و كنترل اين عوامل مشاوره دهد، ،مراجعه كنيد

-هنگامي كه از ميزان خطر بيماري قلبي عروقي خود مطلع شديد، مي توانيد يك برنامه خاص تهيه كنيد تا سلامتي قلب خود را بهبود بخشيد و كاركنان مراقبت هاي بهداشتي شما نيز بتوانند در صورت لزوم در خصوص انواع درمان مناسب شما راهنمايي كنند.

  جوامع دوستدار سلامت قلب

در روز جهاني قلب ما جوامع محلي در سراسر دنيا را ترغيب مي كنيم كه اطمينان يابند كه در همسايگي و مجاورت آن ها محل هايي هستند كه مردم مي توانند از آن استفاده كنند و فرصت هايي را براي انتخاب هاي دوستدار سلامت قلب دارند.

از طريق اقدمات جمعي مي توانيد تغييراتي در منطقه زندگي خود ايجاد كنيد كه شامل:

-افزايش كيفيت آموزش هاي فعاليت بدني در مدارس و مراكز نگهداري كودكان

-ايجاد و حفظ همسايگي ايمن براي فعاليت بدني، مانند روشنايي خوب خيابان ،مسير پياده روي متصل و بسته يا زمين هاي بازي

-اطمينان از اين كه مدارس ، محل هاي كار، بيمارستان ها و مطب ها غذاهاي سالم، مغذي و قابل تهيه و پرداخت ارائه مي كنند

براي تغيير و ايجاد فشار بر روي تصميم گيرندگان كه مي توانند تاثير واقعي بر روي ايجاد فضاها و اماكن ايمن در جامعه داشته باشند، سخنراني و تبليغ كنيد.

اما مواردي نيز وجود دارند كه مي توانيد هم اكنون انجام دهيد تا مدارس، محل هاي كار و جوامع را به سمت محيط هاي دوستدار سلامت قلب ببريد:

-در محل كار خود تقاضاي منع مصرف دخانيات كنيد و كارفرماي خود را تشويق كنيد تا به همكارانتان براي ترك مصرف دخانيات كمك كند.

-اگر مشاهده كرديد محل هاي مصرف دخانيات در نزديكي محل هاي بازي ، مدارس يا محل هاي ورودي هستند، معترض شويد.

-تا مدرسه يا محل كار با دوچرخه يا پياده برويد.

-در زمان استراحت براي مصرف ناهار، از پله ها بالا برويد يا پياده روي كنيد.

-تقاضا كنيد در بوفه هاي مدارس و محل كار غذاهاي سالم فراهم كنند.

 ملل دوستدار سلامت قلب

 در روز جهاني قلب ما سياستكذاران جهاني و ملي را وادار مي كنيم، فرصت هاي بيشتري براي افراد فراهم كنند تا انتخاب هاي دوستدار سلامت قلب داشته باشند.

آن ها مي توانند:

-براي تبليغات مواد غذايي در صدا و سيما مقرراتي براي ميزان تبليغات و دسترسي به تبليغات تنظيم كنند.

-قوانيني براي گرفتن ماليات از غذاهاي نا سالم وضع كنند و از ميوه ها و سبزي هاي توليد محلي حمايت كنند.

-بر قوانين و مقررات درخصوص مبارزه با دخانيات و ممنوعيت بازاريابي و تبليغات آن تاكيد كنند.

-از شناسايي بموقع بيماري هاي قلبي عروقي و درمان مؤثر براي اصلاح عوامل خطر در افراد پر خطر اطمينان يابند

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب